Tổng hợp tài liệu hệ điều hành server mã nguồn mở Linux

Tổng hợp tài liệu hệ điều hành server mã nguồn mở Linux

tổng hợp các tài liệu về quản trị mạng, server chạy hệ điều hành mã nguồn mở lilux, tài liệu về hệ điều hành, quản trị mạng, cấu hình các dịch vụ trên linux server

1 Bộ giáo trình hệ điều hành redhat

link tải:

phần 1 download  link dự phòng download

phần 2 download  link dự phòng download

2 tài liệu hướng dẫn cài đặt quản trị mạng linux ( của nhất nghệ)

link 1 link dự phòng link 2

BÀI VIẾT LIÊN QUAN