Tổng hợp file iso hệ điều hành windows, linux, macos

Tổng hợp file iso hệ điều hành windows, linux, macos

Các link download đều từ google drive hoặc từ trang chủ, file cài đặt được tải từ trang chủ nguyên gốc không chỉnh sửa.

Để tạo bộ cài đặt các bạn tải file iso hệ điều hành về và burn ra đĩa DVD hoặc tạo USB cài đặt.

xem hướng dẫn tạo usb boot cài đặt hệ điều hành cho máy tính.

Tổng hợp hệ điều hành windows

Hệ điều hành windows 10

download windows 10 ver 1709 

Hệ điều hành windows 8.1

  • download win 8.1 enterprise x64 (64 bit)

Link 1link dự phòng tại đây 

Bản update tại đây

  1. download win 8.1 enterprise x86 (32 bit)

Link 1link dự phòng tại đây

Bản update tại đây

Hệ điều hành windows 7

  • download win 7 pro x64 (64 bit)

link 1 –  link dự phòng tại đây

  • download win 7 pro x32 (32 bit)

link 1 –  link dự phòng tại đây

—————————————————-

  • download win 7 ultimate x64 (64 bit)

link 1 –  link dự phòng tại đây

  • download win 7 ultimate x32 (32 bit)

link 1 –  link dự phòng tại đây

Hệ điều hành windows xp

file crack windows mọi phiên bản tải tại đây

Tổng hợp hệ điều hành mã nguồn mở linux

Download hệ điều hành centOs    

Các phiên bản cũ hơn tải tại đây

Download hệ điều hành Red Hat 

Các phiên bản cũ hơn tải tại đây

Download hệ điều hành Ubuntu 

Các phiên bản cũ hơn tải tại đây

Việt computer

BÀI VIẾT LIÊN QUAN