Tổng hợp file iso hệ điều hành windows, linux, macos

Tổng hợp file iso hệ điều hành windows, linux, macos

Các link download đều từ google drive hoặc từ trang chủ nên các bạn yện tâm về tốc độ tải sẽ không bị giới hạn

file iso hệ điều hành windows

Hệ điều hành windows 10

Hệ điều hành windows 8.1

Hệ điều hành windows 7

  • download win 7 pro x64 (64 bit) tại đây
  • download win 7 pro x32 (32 bit) tại đây
  • —————————————————-
  • download win 7 ultimate x64 (64 bit) tại đây
  • download win 7 ultimate x32 (32 bit) tại đây

Hệ điều hành windows xp

file crack windows mọi phiên bản tải tại đây

file iso cài đặt hệ điều hành mã nguồn mở linux

Download hệ điều hành centOs    

Các phiên bản cũ hơn tải tại đây

Download hệ điều hành Red Hat 

Các phiên bản cũ hơn tải tại đây

Download hệ điều hành Ubuntu 

Các phiên bản cũ hơn tải tại đây

Việt computer

Please wait...

BÀI VIẾT LIÊN QUAN