xây dựng hệ thống mạng cho doanh nghiệp

xây dựng hệ thống mạng cho doanh nghiệp

xây dựng hệ thống mạng cho doanh nghiệp Hệ thống mạng của các công ty doanh nghiệp hiện nay có hai dạng đó là mạng ngang hàng( workgroup) và mạng client – server. mỗi mô hình mạng có  những ưu, nhược điểm khác nhau. sau đây chúng ta sẽ phân tích ưu, nhược điểm của 2 mô hình mạng trên để lựa chọn mô hình phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp mình. Hệ thống mạng ngang hàng (workgroup) Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay mô hình hệ thống mạng hoạt động theo mô hình workgroup…

XEM THÊM