Cách kiểm tra facebook đang được đăng nhập từ những thiết bị nào

Cách kiểm tra facebook đang được đăng nhập từ những thiết bị nào Bạn đang sử dụng facebook và vì lý do nào đó bàn đăng nhập tài khoản của mình trên nhiều thiết bị, và bây giờ bạn muốn biết tài khoản của mình đang được đăng nhập trên những thiết bị nào? hoặc tài khoản của bạn có đang bị đăng nhập trái phép từ thiết bị khác? làm sao để đăng xuất tài khoản của mình khỏi những thiết bị đó? Hnay việt computer xin hướng dẫn các bạn xem tài khoản facebook của mình đang được đăng nhập từ…

XEM THÊM