Reset ID teamview 13 – khắc phục lỗi giới hạn 5 phút khi sử dụng teamview

Reset ID teamview 13

Reset ID teamview 13 – khắc phục lỗi giới hạn 5 phút khi sử dụng teamview Hiện tại phần mềm teamviewer mới nhất đã update lên tới phiên bản 13, một điều rất khó chịu là các phiên bản cũ thì không thể remote hỗ trợ các bản cao hơn, mặc định khi người dùng lên trang chủ download sẽ tải về bản mới nhất. Điều này gây khó khắn cho những người chuyên support khi sử dụng phiên bản thấp hơn vì lý do bản quyền. Thông thường các bạn có thể sử dụng…

XEM THÊM