Giải pháp lưu trữ và chia sẻ dữ liệu cho doanh nghiệp

file server lưu trữ và chia sẻ dữ liệu

Giải pháp lưu trữ và chia sẻ dữ liệu cho doanh nghiệp Việc lưu trữ quản lý dữ liêu cho công ty doanh nghiệp là hết sức quan trọng, đối với các công ty doanh nghiệp không có máy chủ file server thì việc lưu trữ được thực hiện tại máy tính người dùng. Với cách thức lưu trữ này có rất nhiều hạn chế như: Khó quản lý được dữ liệu của công ty: văn bản hình ảnh, bản vẽ thiết kế, v.v…, việc ai sử dụng những tài liệu này, dễ xảy ra…

XEM THÊM