Lỗi không set được máy in mặc định “set default printer – Error 0x000000709”

set default printer - Error 0x000000709

Lỗi không set được máy in mặc định “set default printer – Error 0x000000709” Bạn đã cài đặt xong driver máy in nhưng không thể set máy in mặc định của hệ thống được. Khi đó bạn vẫn in được trong Word bình thường, tuy nhiên khi bạn ra lệnh in trong Excel sẽ không tim thấy máy in , hoặc tương tư ở các phần mềm khác như Acrobat reader hoặc Outlook …, khi ra lênh in bạn không thấy máy in vừa cài đặt ở đâu cả và kèm…

XEM THÊM