cách xoá tài khoản facebook vĩnh viễn

cách xoá tài khoản facebook vĩnh viễn

cách xoá tài khoản facebook vĩnh viễn Hiện tại facebook chưa có tuỳ chọn xoá tài khoản mà chỉ có tính năng huỷ kích hoạt tài khoản của mình, nghĩa là tài khoản của bạn vẫn tồn tại chỉ là ko hoạt động thôi. Vậy nếu bạn muốn xoá hoàn toàn tài khoản facebook của mình thì phải làm sao?. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó. Nếu bạn muốn từ bỏ mạng xã hội facebook và xoá sạch dấu vết của mình trên Facebook thì cũng không…

XEM THÊM