hướng dẫn backup and restore data on windows server 2008R2

Hướng dẫn backup and restore data on windows server 2008R2

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sao lưu và phục hồi dữ liệu trên máy chủ windows server 2008R2 bằng windows backup

video hướng dẫn

xem thêm: backup and restore active directory 

 Việt computer

Please wait...

BÀI VIẾT LIÊN QUAN