Giải pháp bảo mật máy chủ DNS server

DNS – dịch vụ phân giải tên miền được sử dụng để xác định từ tên máy chủ đến những địa chỉ IP trên Internet và trên mạng cá nhân nền tảng TCP/IP. Máy chủ DNS thường là mục tiêu mà tin tặc thường xuyên tấn công vào hệ thống mạng vì vậy việc bảo mật hệ thống máy chủ DNS là vô cùng quan trọng. Sau đây DVCNTT-Việt computer sẽ trình bày những giải pháp để bảo vệ hệ thống máy chủ DNS của doanh nghiệp Giải pháp bảo mật máy…

XEM THÊM