Giải pháp lưu trữ và chia sẻ dữ liệu cho doanh nghiệp

Giải pháp lưu trữ và chia sẻ dữ liệu cho doanh nghiệp

Việc lưu trữ quản lý dữ liêu cho công ty doanh nghiệp là hết sức quan trọng, đối với các công ty doanh nghiệp không có máy chủ file server thì việc lưu trữ được thực hiện tại máy tính người dùng. Với cách thức lưu trữ này có rất nhiều hạn chế như:

  • Khó quản lý được dữ liệu của công ty: văn bản hình ảnh, bản vẽ thiết kế, v.v…, việc ai sử dụng những tài liệu này, dễ xảy ra mất mất,…, không giám sát được việc sử dụng dữ liệu của công ty.
  • Dữ liệu không được lưu trữ tập trung, việc truy cập chia sẻ dữ liệu trong cty phân tán rời rạc theo từng máy tính của mỗi người, khó quản lý việc chia sẻ file dữ liệu.
  • Dễ xảy ra sự cố mất mát dữ liệu do người dùng, do virus mã độc mã hoá dữ liệu, không thể backup dự phòng.
  • Việc chia sẻ, truy cập dữ liệu khó có thể thực hiện, khi nhân viên đi công tác cần truy cập tài liệu tại công ty, nhân viên làm việc ở nhà cần truy cập dữ liệu… 
  • Công ty doanh nghiệp cần thực hiện gửi dữ liệu từ bên ngoài vào như các đối tác gửi các tài liệu, bản vẽ thiết kế cho công ty… với dữ liệu lớn thì việc gửi qua mail là không hiệu quả.
  • Đặc biệt với các tài liệu quan trọng cần bảo mật cần thì việc lưu trữ rời rạc như thế này là rất rủi ro.

Xây dựng file server cho doanh nghiệp

Việc sử dụng file server là điều cần thiết cho các công ty doanh nghiệp cần lưu trữ quản trị dữ liệu và việc kết nối chia sẻ dữ liệu từ bên ngoài, truyền dữ liệu về công ty, v.v …

lưu trữ và chia sẻ dữ liệu

Việc sử dụng file server doanh nghiệp có thể:

  • Lưu trữ dữ liệu một cách tập trung, chia sẻ dữ liệu dễ dàng, quản lý được việc sử dụng dữ liệu ai được quyền truy cập, ai bị cấm sử dụng dữ liệu
  • Đảm bảo an toàn cho dữ liệu, dữ liệu trên máy chủ được backup định kỳ phòng chống rủi ro mất mát do người dùng, virus, mã độc mã hoá dữ liệu.
  • Cho phép kết nối truy cập dữ liệu từ bên ngoài công ty thông qua các dịch vụ như FTP gửi nhận file, dịch vụ VPN kết nối mạng nội bộ doanh nghiệp, hay sử dụng giải pháp cloud server...
  • Nhân viên, đối tác, khách hàng có thể gửi dữ liệu tập tin kích thước lớn trực tiếp về file server của công ty đơn giản dễ dàng.

Chúng ta có thể thấy rằng việc sử dụng file server trong công ty doanh nghiệp là rất thiết thực và hiệu quả làm việc, quản lý chia sẻ dữ liệu cho người dùng, đảm bảo an toàn dữ liệu cho công ty.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng file server vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Dịch vụ CNTT Việt computer

Phone: 0914.476.276

email: info.maytinhviet@gmail.com 

Việt computer

BÀI VIẾT LIÊN QUAN