Lab MCSE windows server 2012

MCSE 2012

Lab MCSE windows server 2012 Share bộ tài liệu học quản trị mạng nâng cao MCSE 2012 tiếng việt, nôi dung tài liệu gồm 2 phần: MCSE Server Infrastructure 70-413 và 70-414 Nội dung tài liệu MCSE Server Infrastructure 70-413 Bài 1: Lập kế hoạch nâng cấp máy chủ và chuyển đổi hệ thống. Bài 2: Lập kế hoạch và triển khai cơ sở hạ tầng máy chủ. Bài 3: Thiết kế hệ thống DHCP và giải pháp quản lý địa chỉ IP. Bài 4: Thiết kế và triển khai hệ…

XEM THÊM

Tài liệu MCSA windows server 2012

MCSA 2012

Tài liệu MCSA windows server 2012 Việt computer share bộ tài liệu học quản trị mạng MCSA windows server 2012 Nội dung tài liệu Tài liệu MCSA 2012 tiếng việt Gồm 3 phần: 70-410, 70-411 và 70-412 DOWNLOAD Tài liệu MCSA 2012 Tiếng anh (full) Gồm 4 phần: 70-410, 70-411, 70-412, 70-417 DOWNLOAD Nguồn tài liệu: Quách chí Cường và BK-Aptech Nguyên khoa

XEM THÊM

Tổng hợp tài liệu hệ điều hành server mã nguồn mở Linux

Tổng hợp tài liệu hệ điều hành server mã nguồn mở Linux tổng hợp các tài liệu về quản trị mạng, server chạy hệ điều hành mã nguồn mở lilux, tài liệu về hệ điều hành, quản trị mạng, cấu hình các dịch vụ trên linux server 1 Bộ giáo trình hệ điều hành redhat link tải: phần 1 phần 2 2 tài liệu hướng dẫn cài đặt quản trị mạng linux ( của nhất nghệ) download tại đây

XEM THÊM