Cách kiểm tra facebook đang được đăng nhập từ những thiết bị nào

Cách kiểm tra facebook đang được đăng nhập từ những thiết bị nào

Bạn đang sử dụng facebook và vì lý do nào đó bàn đăng nhập tài khoản của mình trên nhiều thiết bị, và bây giờ bạn muốn biết tài khoản của mình đang được đăng nhập trên những thiết bị nào? hoặc tài khoản của bạn có đang bị đăng nhập trái phép từ thiết bị khác? làm sao để đăng xuất tài khoản của mình khỏi những thiết bị đó?

Hnay việt computer xin hướng dẫn các bạn xem tài khoản facebook của mình đang được đăng nhập từ những thiết bị nào và làm sao đăngxuaastt khỏi các thiết bị trên. 

Đối với các bạn sử dụng facebook trên máy tính.

Đầu tiên, chúng ta vào phần cài đặt

Cách kiểm tra facebook đang được đăng nhập từ những thiết bị nào

Chọn bảo mật và đăng nhập 

Tại mục: nơi bạn đăng nhập chúng ta sẽ thấy danh sách các thiết bị mà tài khoản chúng ta đang đăng nhập

Cách kiểm tra facebook đang được đăng nhập từ những thiết bị nào

Và để đăng xuất tài khoản của mình khỏi các thiết bị đó, các bạn click chuột vào 3 dấu chấm và chọn đăng xuất.

Nếu như bạn thấy tài khoản của mình được đăng nhập từ những thiết bị lạ bạn không biết thì có thể tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu và bị truy cập trái phép.

Nếu có nghi ngờ chúng ta nên tiến hành đổi mật khẩu và đăng xuất tài khoản của mình khỏi toàn bộ các thiết bị khác, đồng thời thiết lập Nhận cảnh báo về đăng nhập không nhận ra, và bật xác thực 2 bước khi đăng nhập.

Xem thêm bật xác thực 2 bước khi đăng nhập facebook

Đối với trên điện thoại các bạn cũng thực hiện tương tự.

Nguyên khoa

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN