Lịch sử hệ điều hành windows

Lịch sử hệ điều hành windows Hệ điều hành Windows (Windows OS) cho máy tính được chính thức gọi là Microsoft Windows. Theo một số ước tính, hơn 90% máy tính cá nhân sử dụng HĐH windows của microsoft, phần còn lại chạy hệ điều hành Linux và Mac. Dưới đây là các phiên bản hệ điều hành windows kể …

Read More