Cài đặt server

Cài đặt server – cài đặt cấu hình máy chủ cho công ty Chuyên cài đặt cấu hình server cài đặt máy chủ server của các hãng DELL, HP, Intel, IBM, LENOVO, Supermicro,… cài đặt máy chủ server chạy  windows server 2003, server 2008R2, server 2012R2, server 2016 cài đặt máy chủ server chạy hệ điều hành mã nguồn mở unix, linux: centOs, redhat, …

Read More